Henkilöstöjaosto, kokous 8.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Pöytäkirjantarkastajat

Perustelut

Hallintosäännön 144 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, ellei toimielin ole päättänyt pöytäkirjan tarkastamisesta muulla tavalla.  

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Taina Niiranen, HENKILÖSTÖJOHTAJA, taina.niiranen@pirha.fi

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat Antti Ivanoff ja Niina Melkko. Varalla Lotta Hamari ja Heidi Rytky.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Antti Ivanoff ja Niina Melkko. Varalla Nina Lindberg ja Heidi Rytky.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).