Henkilöstöjaosto, kokous 8.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

  • Kehittämisiltapäivän 15.6.2023 koonti

Ehdotus

Esittelijä

  • Taina Niiranen, HENKILÖSTÖJOHTAJA, taina.niiranen@pirha.fi

Henkilöstöjaosto päättää

  • merkitä kokouksessa esiin tulleet asiat tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.