Yhteistoimintaelin, kokous 22.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Henkilöstön kokemuksen mittaus Pirkanmaan hyvinvointialueella

4638/2023

Valmistelija

  • Sini Tenhovuori, HR, sini.tenhovuori@pirha.fi

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen työntekijäkokemuksen mittaamisen kokonaisuus koostuu säännöllisistä strategialähtöisitä henkilöstökyselyistä, palvelussuhteen eri vaiheisiin liittyvistä kyselyistä sekä sopimusperusteisista henkilöstökyselyistä.  Mittaamista kehitetään saatujen kokemusten perusteella.

Strategialähtöiset henkilöstökyselyt, QWL ja eNPS, ovat säännöllisiä, koko henkilöstölle toteutettuja kyselyitä. Työntekijöiden nettosuositteluindeksi (eNPS) mittaa työntekijöiden sitoutumista ja tyytyväisyyttä kysymyksellä ”Suosittelisitko Pirkanmaan hyvinvointialuetta työnantajana ystävillesi tai tuttavillesi?”. Ensimmäinen eNPS mittaus toteutettiin 31.1.-9.2.2023 ja sen tulokset esitellään Hyvinvointialueen johtoryhmissä viikon 8 aikana. Uuden ajan henkilöstökysely QWL kuvaa työelämän laadun ja tuottavuuden välistä yhteyttä sekä työelämän koettua laatua QWL indeksin kautta. QWL mittaus toteutetaan Pirkanmaan hyvinvointialueella vuonna 2023 kerran, maalis-huhtikuussa.  

Palvelussuhteen eri vaiheissa toteutettavat kyselyt ovat esimerkiksi lähtevän työntekijän palautekysely, työsuhteen alkuun liittyvä kysely, perehtyjän kysely sekä rekrytoinnin palautekysely. Sopimusperusteisia henkilöstökyselyitä ovat työterveyshuollon tuottamat kyselyt sekä työterveyslaitoksen tuottamat valtakunnalliset henkilöstökyselyt.  

Pirkanmaan hyvinvointialueella työntekijäkokemuksen mittaamisen kokonaisuutta koordinoidaan keskitetysti HR-yksiköstä. Kyselyiden toteuttamisesta ja tiedon analysoinnista vastaa HR-analytiikkatiimi. Pirkanmaan hyvinvointialueella tuetaan työntekijäkokemuksesta kerätyn tiedon hyödyntämistä tarjoamalla johdolle ja esihenkilöille perehdytystä työntekijäkokemuksen mittareihin sekä tiedon hyödyntämiseen. Perehdytykset toteutetaan kevään 2023 aikana. 

Työntekijäkokemukseen liittyvien mittausten tulokset käsitellään henkilöstön kanssa säännöllisesti. Tulosten perusteella tehtävät muutokset sekä kehittäminen sovitaan yhdessä henkilöstön kanssa.  

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Taina Niiranen, henkilöstöjohtaja, taina.niiranen@pirha.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

 Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että käsittelyn aikana kuultiin asiantuntijana HR-erityisasiantuntija Sini Tenhovuorta.