Yhteistoimintaelin, kokous 22.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Todetaan läsnäolijat ja kokouksen päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin läsnäolijat ja kokouksen päätösvaltaisuus.