Yhteistoimintaelin, kokous 22.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Muut asiat

Valmistelija

  • Anu Valkama, LÄHIHOITAJA, anu.valkama@pirha.fi

Perustelut

Yhteistoimintaelimen ylimääräinen kokous pidetään ma 6.3.2023 klo 14.00 alkaen etäyhteydellä.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi Yhteistoimintaelimen ylimääräinen kokous pidetään ma 6.3.2023 klo 14.00.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Pohdittiin, tulisiko Yhteistoimintaelimen kokouksille varata lisää aikaa, asiapaljouden vuoksi. Harkitaan, lisätäänkö kokouksia vai pidennetäänkö kokousaikaa.