Yhteistoimintaelin, kokous 22.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Pirkanmaan päivystystoiminnan nykytila ja kehittämistoimet - henkilöstöedustajan nimeäminen työryhmään

1134/2023

Valmistelija

  • Anu Valkama, LÄHIHOITAJA, anu.valkama@pirha.fi

Perustelut

Järjestöjä on pyydetty nimeämään henkilöstön edustaja ja varahenkilö Pirkanmaan päivystystoiminnan nykytila ja kehittämistoimet-työryhmään.

Nimetyt henkilöt ovat:

  • varsinainen jäsen Susanna Leinonen, Pirkkalan kiirevastaanotto
  • varajäsen Elina Kulmala, Tays Acuta

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Taina Niiranen, henkilöstöjohtaja, taina.niiranen@pirha.fi

Merkitään tiedoksi henkilöstön edustajien ja varahenkilönsä nimet Pirkanmaan päivystystoiminnan nykytila ja kehittämistoimet-työryhmään.

 

Päätös

Merkittiin tiedoksi henkilöstön edustajien ja varahenkilönsä nimet Pirkanmaan päivystystoiminnan nykytila ja kehittämistoimet-työryhmään.

Nimetyt henkilöt ovat:

  • varsinainen jäsen Susanna Leinonen, Pirkkalan kiirevastaanotto
  • varajäsen Elina Kulmala, Tays Acuta