Yhteistoimintaelin, kokous 22.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Pöytäkirjan tarkastajat

Ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Vuorossa: Päivi Koivunen ja Anne Markkula

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tarja Kranni ja Anne Markkula.