Aluehallitus, kokous 24.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 205 Aluevaltuuston 3.6.2024 päätösten täytäntöönpano

Valmistelija

  • Katri Lielahti, HALLINTOASSISTENTTI, katri.lielahti@pirha.fi

Perustelut

Hyvinvointialueesta annetun lain 43 §:n mukaan aluehallituksen tulee vastata aluevaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos aluehallitus katsoo, että aluevaltuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, aluevaltuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen, aluehallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta (101 §). 

Aluevaltuuston kokouksen 3.6.2024 asiat:

§ 60 Aluevaltuuston kokouksen avaus
§ 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 62 Pöytäkirjan tarkastajat
§ 63 Ajankohtaiset asiat
§ 64 Monipalveluvaliokunnan valiokuntamietintö lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluista 
§ 65 Vuoden 2024 talousarvion muuttaminen 
§ 66 Pirkanmaan hyvinvointialueen vuoden 2023 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapaudesta päättäminen 
§ 67 Pirkanmaan hyvinvointialueen vuoden 2023 arviointikertomus 
§ 68 Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstökertomus 2023 
§ 69 Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 41 §:n täydentäminen
§ 70 Muutokset aluevaltuuston ja tarkastuslautakunnan kokoonpanoissa
§ 71 Varajäsenen vaihtuminen monipalveluvaliokunnassa
§ 72 Aluevaltuuston ja aluehallituksen talouden toteuma 1-4/2024 
§ 73 Aluevaltuuston ja aluehallituksen vuoden 2025 kokousaikataulu
§ 74 Aluevaltuutettujen valtuustoaloitteet 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

  • todeta, että aluevaltuuston kokouksessa 3.6.2024 tekemät päätökset, ovat syntyneet lain mukaisessa järjestyksessä ja ovat laillisia ja täytäntöönpanokelpoisia ja
     
  • panna aluevaltuuston päätökset täytäntöön.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).