Aluehallitus, kokous 24.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 192 Päätös lainanottovaltuutuksista

6334/2024

Valmistelija

  • Pasi Virtanen, TALOUSJOHTAJA, pasi.virtanen@pirha.fi
  • Vuokko Ylinen, HALLINTOJOHTAJA, vuokko.ylinen@pirha.fi

Perustelut

Valtionvarainministeriö on tehnyt päätöksen 6.6.2024 hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän lainanottovaltuuksista vuodelle 2025. Päätös on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

  • merkitä tiedoksi päätöksen hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän lainanottovaltuuksista vuodelle 2025 ja
     
  • tyytyä päätökseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Merkittiin tekninen korjaus pykälän otsikkoon. Pykälän otsikko korjataan muotoon: "Päätös lainanottovaltuutuksista".


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).