Aluehallitus, kokous 24.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 204 Vastaus valtuustoaloitteeseen - Painonhallinnalla sairauksien ennaltaehkäisyyn

92/2023

Valmistelija

  • Tuukka Salkoaho, INTEGRAATIOJOHTAJA, tuukka.salkoaho@pirha.fi
  • Mari Lahtinen, KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ, mari.lahtinen@pirha.fi

Perustelut

Aluevaltuutettu Tuula Petäjäkoski-Hult ja 25 muuta aluevaltuutettua jättivät aluevaltuuston 8.5.2023 kokouksessa valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että Pirkanmaan hyvinvointialue kokoaa painonhallinta-asioihin keskittyvän yhteistyöverkoston ja koordinoi verkostoyhteistyötä. Verkosto esitetään koottavaksi Pirkanmaan hyvinvointialueen, Pirkanmaalla toimivien kansalais- ja työväenopistojen, järjestöjen ja kuntien liikuntapalveluiden edustajista. Verkostoyhteistyön tehtävänä olisi suunnitella ja toteuttaa painonhallintaan ja painonpudotukseen tähtääviä kursseja ja sairauksien ennaltaehkäisemiseksi.

Vastaus on valmisteltu integraatiotoimialueella. Vastaus on käsitelty sosiaali- ja terveyspalvelujen tehtäväalueen ja hyvinvointialueen johtoryhmässä. 

Valtuustoaloite ja siihen laadittu vastaus ovat liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää 

  • esittää aluevaltuustolle, että se merkitsee aloitteeseen laaditun vastauksen tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).