Aluehallitus, kokous 20.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 335 Jäsenen vaihtuminen hyvinvointi- ja kokonaisturvallisuusvaliokunnassa

27362/2023

Valmistelija

  • Vilma Kiilunen, HALLINTOLAKIMIES, vilma.kiilunen@pirha.fi

Perustelut

Veijo Niemi on 8.11.2023 kirjaamoon toimitetulla ilmoituksellaan pyytänyt eroa hyvinvointi- ja kokonaisturvallisuusvaliokunnasta. Veijo Niemi kuuluu Perussuomalaisten valtuustoryhmään. 

Hallintosäännön mukaan aluevaltuustolla voi olla aluevaltuuston erillisellä päätöksellä asettamia valiokuntia, joiden tehtävänä on käsitellä aluevaltuuston päätöksentekoon tulevia laajakantoisia, strategisia ja poliittista harkintaa edellyttäviä asioita. Valiokunnan jäsenistä vähintään kolme neljäsosaa (3/4) on valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Aluevaltuuston 7.11.2023 hyväksytyn päivitetyn valiokuntien työjärjestyksen mukaan valiokunnan jäsenen on ilmoitettava kirjallisesti hyvinvointialueen kirjaamoon, mikäli hän haluaa erota tehtävästään. Jäsen toimii tehtävässään, kunnes hänelle on myönnetty ero. Aluevaltuusto myöntää eron ja nimeää uuden jäsenen valiokuntaan.

Veijo Niemen ilmoitus on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto

  • myöntää eron Veijo Niemelle hyvinvointi- ja kokonaisturvallisuusvaliokunnasta ja
     
  • valitsee uuden varsinaisen jäsenen hyvinvointi- ja kokonaisturvallisuusvaliokuntaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).